Handelsbetingelser

Firma info:

Alle handler via denne hjemmeside foregår mellem dig, som kunde og

Vestergaard Nustrup ApS
CVR-nr.: 19430073
Skolevej 9             
6500 Vojens
Mail: salg@vestergaardnu.dk
Tlf: +45 7487 1260

OPLYSNINGSPLIGT
Børn og unge under 18 år kan alene indgå aftale om køb sammen med forældre eller andre, der lovligt kan handle på barnet eller den unges vegne.


KØB HOS VESTERGAARDNU.DK OG AFTALEINDGÅELSE
Bindende købeaftale med Vestergaard Nustrup ApS er ikke indgået, før De har modtaget en ordrebekræftelse fra Vestergaard Nustrup ApS.

Sælger er endvidere ikke erstatningsansvarlig overfor køber for tab, der hidrører fra omstændigheder af usædvanlig art og som hindrer, besværliggør eller fordyrer aftalens opfyldelse, såfremt disse indtræder efter tilbuddets fremsættelse og ligger uden for Sælgers kontrol, herunder: Arbejdskonflikter (strejker og lockouts), ildsvåde, krig, oprør, indre uroligheder, vejrlig og naturkatastrofer, valutarestriktioner, offentlig beslaglæggelse, import- eller eksportforbud, afbrydelse af den almindelige samfærdsel, herunder energiforsyning, væsentlige pris- og/eller afgiftsforhøjelser, valutaudsving, produktions- og leveringsvanskeligheder, der skyldes forhold, der ikke kan bebrejdes Sælger samt indtrædelse af force majeure og/eller hard ship hos relevante underleverandører.

Oplysninger i produktinformation er kun bindende i det omfang, der udtrykkeligt af Sælger skriftligt henvises hertil. Sælger forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i alle produktspecifikationer, hvis dette kan ske uden væsentlig ulempe for Køber

BESTILLING:
På www.vestergaardnu.dk kan der bestilles varer via vores webshop. Hvis du har forespørgsel til varer, som ikke er på siden, er du altid mere end velkommen til at kontakte os.

Alle priser på websitet er eksklusive moms på 25 %. Priserne er dagspriser.

Når du handler med www.vestergaardnu.dk indgås aftaler på dansk.

Hvis du tidligere har oprettet et login, er det muligt at se dine tidligere ordrer ved at klikke på "Login" (dog kun ordrer, som er indgået på webshoppen efter 15. maj 2014).


BETALING:
På www.vestergaardnu.dk kan der betales med: Dankort, e-Dankort, VISA/Dankort, Visa, Visa Electron samt Mastercard.

Der tages ingen gebyrer ved betaling med betalingskort på www.vestergaardnu.dk

Betaling med betalingskort er altid sikret mod misbrug. Du har mulighed for at afvise en betaling, når du modtager din betalingsoversigt. Du har ingen selvrisiko i tilfælde af, dit kort bliver misbrugt i en internet-butik, der benytter SSL (Secure Socket Layer) i sit betalingssystem.
Data du sender i forbindelse med køb betalt med betalingskort er krypterede (SSL), og det er således kun PBS/NETS, der kan læse dem.

Hverken www.vestergaardnu.dk eller andre har mulighed for at læse data. Beløbet for varerne trækkes først, når varerne sendes fra www.vestergaardnu.dk.

Ønsker du mulighed for køb på faktura, skal du bede om login og efterfølgende kontakte os pr. mail eller telefon. Første gangs ordre vil altid være med betaling forud.


FRAGT/ADMINISTRATIONSGEBYR:
Der sendes kun varer til adresser i Danmark, eksklusive ikke-brofaste øer. Der sendes ikke til Færøerne og Grønland.

Alle forsendelser fra vestergaardnu.dk foregår med Danske Fragtmænd dog kan levering i vores nærområde foregår med egen vognmand.

Efter endt bestilling på vores hjemmeside vil du modtage en bestillingsbekræftelse som "bevis" på at din ordre er registreret af vores ordresystem.

Fragtpriser:

  • Ved køb under kr. 950,00 ekskl. moms, vil der blive pålagt et fragtgebyr på DKK kr. 69,00 ekskl. moms på levering til erhvervsadresse.
  • Ved levering til privatadresse vil der blivet pålagt et fragtgebyr på kr. 139,00 ekskl. moms


Betingelser for fragtfri levering:

  • Ved køb for kr. 950,00 ekskl. moms og derover sker levering fragtfrit på købers erhvervsadresse med undtagelse af udvalgte varer, som betragtes som farligt gods eller er særligt tungt. 
  • Ved levering på privatadresse vil der dog blive pålagt et fragtgebyr på kr. 139,00 ekskl. moms uanset ordrens størrelse.


Pakken vil dukke op på leveringsadressen i løbet af 1-5 hverdage - eller blive afleveret på nærmeste fragtcentral.

Såfremt varer fremsendes på paller opkræves et gebyr herfor, med mindre byttepaller tages med retur.
 
 
FORTRYDELSESRET
Du har altid 14 dages fortrydelsesret når du handler på www.vestergaardnu.dk. Fortrydelsesretten løber fra den dag hvor du har modtaget din vare.
 
Fortrydelsesretten kan kun udnyttes, hvis varen tilbageleveres i væsentligt samme stand og mængde. Fortrydelsesretten bortfalder kun, hvis du bruger varen på en måde sådan måde, at der sker en forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering af varen, end hvad der er nødvendigt for at teste varen på almindelig vis. Når fortrydelsesretten udnyttes skal du selv betale portoen for at sende varen retur. 
 
Varen sendes til:
Vestergaard Nustrup ApS
Skolevej 9             
6500 Vojens
 
Du kan også fortryde ved at nægte at modtage varen fra fragtmand eller aflevere den personligt på ovenstående adresse efter aftale.
 
Når du fortryder dit køb tilbagebetales varebs købesum naturligvis til dig. Dette gøres ved en overførsel til din bankkonto, når vi har fået varen retur og kontrolleret, at den lever op til reglerne for fortrydelsen.
 
Når du sender en vare retur, er det dig selv, der bærer risikoen for varens hændelige beskadigelse eller forringelse under tilbagetransporten.
 
Det er ikke et krav, men ekspeditionen fremmes, hvis fyldestgørende informationer følger pakken - eksempelvis kopi af ordrebekræftelse, registreringsnummer og kontonummer for bankkonto hvortil refusion kan foregå, kopi af evt. forudgående korrespondance mv.
 
Ved køb af produkter hos vestergaardnu.dk er den originale emballage altid en væsentlig del af varens værdi. Emballagen skal derfor altid sendes med retur for at betingelserne for at udøve fortrydelsesretten er opfyldt. 
 
Anvendes fortrydelsesretten skal du sende følgende i udfyldt form til os:
 
Til Vestergaard Nustrup ApS
Skolevej 9     
6500 Vojens
salg@vestergaardnu.dk
                                   
Jeg/vi meddeler herved, at jeg/vi ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores købsaftale om følgende varer:


 
Bestilt den _________ og modtaget den _________
 

Navn:

 
Adresse:
 Underskrift (kun hvis formularens indhold meddeles på papir):

 
Dato: 
 
 
LEVERINGSTID
Leveringstiden er fastsat af Sælger efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der forelå ved tilbuddets fremsættelse og/eller aftalens indgåelse. Med mindre andet skriftligt er aftalt, betragtes en udskydelse af leveringstiden med 3 arbejdsdage i enhver henseende som rettidig levering, således at Køber ikke af denne årsag kan udøve nogle beføjelser overfor Sælger. Sælger skal uden ugrundet ophold meddele Køber om ændringer i leveringstiden.

 
REKLAMATIONSRET:
Når du handler på www.vestergaardnu.dk har du 24 måneders reklamationsret. Dette betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Dette betinger selvfølgelig at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.
 
Der skal reklameres inden rimelig tid efter at du har opdaget manglen ved varen. Hvis der reklameres inden to måneder efter manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.
Vi refunderer rimelige fragtomkostninger, som du måtte have i forbindelse med returnering af varen, når reklamationen er berettiget.
 
Når du ønsker at reklamere over et produkt, skal det indsendes til os på vores adresse.
vestergaardnu.dk
 
Når du returnerer varen, bedes du beskrive fejlen. Husk altid at sende varen tilbage i forsvarlig emballage, og få en kvittering for afsendelse, således at vi kan tilbagebetale dig dine omkostninger. Bemærk, at varer der sendes uden porto, på efterkrav eller uden omdeling, nægtes modtaget af Vestergaard Nustrup ApS.
                                            
Såfremt du sender et produkt til os, som viser sig ikke at være behæftet med en mangel, men alene ikke fungerer på grund af en brugerfejl, er vi nødsaget til at tage et administrationsgebyr på kr. 200,00 inkl. moms til dækning af udgifter i forbindelse med tests. Hertil kommer udgifter til forsendelse.
 
Der henvises i øvrigt til Købelovens § 78.
 
 
Forsvarlig returnering
Alle produkter der returneres skal være forsvarligt indpakket.

Skader som følge af mangelfuld emballering kan medføre, at Deres rettigheder bortfalder.

Vestergaard Nustrup ApS skal opfordre til, at varen returneres via Post Danmark, og at varen sendes som pakkepost. Hermed er der mulighed for at spore pakken i Post Danmarks system og det fjerner dermed enhver tvivl om, hvorvidt varen er blevet udleveret til Vestergaard Nustrup ApS. Desuden har kunden mulighed for, at kunne efterlyse pakken såfremt udlevering ikke har fundet sted.
 
 
Returnering som følge af forkert fakturering og/eller forsendelsesoplysninger
Hvis det er forkert fakturerings-eller forsendelsesoplysninger, der betyder, at indholdet er sendt tilbage til os, forbeholder vi os ret til at opkræve kunden kr. 500,00 inkl. moms for genopretning og omkostninger.
 
 
ANSVARSBEGRÆNSNING
For krav, som vedrører Sælgers opfyldelse eller manglende opfyldelse af sine forpligtelser, er Køber berettiget til erstatning for direkte tab med følgende begrænsninger:
 
Sælgers erstatningsansvar er begrænset til direkte skader/tab, og er – uanset årsag og uanset kravets art – begrænset til det største af følgende to beløb: Kr. 10.000.000,00 eller det beløb, der er faktureret for den ydelse, der forårsagede skaden/tabet eller er årsag til eller direkte forbundet med erstatningskravet.
 
Sælger er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig overfor Køber for tabt fortjeneste, tabte besparelser eller andre indirekte tab eller følgeskader, der skyldes anvendelse af det solgte eller manglende mulighed for at anvende dette, uanset om Sælger er blevet informeret om sådanne kravs mulighed, medmindre Sælger har handlet groft uagtsomt.
 
 
 
PRODUKTANSVAR
For produktansvar hæfter Sælger og/eller er Sælger ansvarlig i overensstemmelse med produktansvarsloven, men ikke det i retspraksis udviklede produktansvar. Køber skal straks underrette Sælger, hvis tredjemand gør produktansvar gældende overfor Køber. I det omfang intet andet følger af ufravigelige regler, er Sælger ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab.
Bliver Sælger sagsøgt af tredjemand i anledning af produktansvar, accepterer Køber at kunne blive adciteret under sagen eller sagsøgt ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler sagen.
 
Ingredienser og komponenter er ligeledes omfattet af nærværende bestemmelse om produktansvar.

 

 

OPLYSNINGER OM KLAGEMULIGHEDER
En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

 

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse salg@vestergaardnu.dk:

 

Klage indgives her 

 

----------------------------------------------------

PERSONDATAPOLITIK:
Cookies

En cookie er en betegnelse for det forhold, at en brugers adfærd på et netværk registreres hos brugeren selv (på brugerens harddisk). På den måde ved serveren (fx. et websted) ved brugerens næste besøg, hvem brugeren er.

Der lagres ikke personhenførbare oplysninger i en cookie, men snarere oplysninger om brugerens adfærd på et website fx. et indtastet brugernavn i forbindelse med login til en særlig sektion på webstedet. En cookie lagres på brugens harddisk sammen med cachede filer. En cookie er således en tekstfil, der sendes til din browser fra en webserver og lagres på din computers harddisk. Du kan sætte din browser til at informere dig, når du modtager en cookie, eller du kan vælge at slå cookies helt fra.

Det eneste disse cookies bruges til er at genkende din PC. Rent teknisk kan ”Cookies” deles op i to typer. Den ene type kaldes ”sessioncookies” som holder styr på, hvad du har lagt i din indkøbskurv, mens du navigerer rundt på hjemmesiden. ”sessioncookies” gemmes ikke på din PC, men forsvinder når du lukker din web-browser.
Der findes en anden type ”Cookie” som kaldes ”permanent Cookie” og den gemmes som en tekstfil på din PC i ca. en måned. En ”permanent Cookie” er med til at vores server kan genkende din PC næste gang du logger ind på vores hjemmeside.  
 
På www.vestergaardnu.dk anvendes cookies med det formål at optimere websitet og dets funktionaliteter, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig. Du har altid mulighed for at slette cookies fra din computer. Vejledning i sletning af cookies kan findes hos udvikleren af din webbrowser.

Logstatistik
Logstatistik bruges på www.vestergaardnu.dk og betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende et website har haft, hvor de kommer fra, på hvilken del af websitet dette forlades mm. På www.vestergaardnu.dk anvendes logstatistik med det formål at optimere websitet og dets funktionaliteter.
 
Den dataansvarlige er direktøren.
 

DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER:
For at du kan indgå en aftale med os via websitet skal du lade dig registrere med følgende personlige oplysninger
·  navn
·  adresse
·  telefonnummer
·  email-adresse
 
Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig.
 
Personoplysningerne registreres hos vestergaardnu.dk og opbevares i 5 år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger der indsamles og hvorfor. Direktøren for Vestergaard Nustrup ApS har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.
 
Oplysninger afgivet til www.vestergaardnu.dk videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.
 
Som registreret hos vestergaardnu.dk har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til vestergaardnu.dk
 
 
 
Særlige bestemmelser for erhvervsdrivende
 
Ovenstående salgsbetingelser for forbrugere gælder med følgende modifikation:
Der er ingen fortrydelsesret for erhvervsdrivende
Vestergaard Nustrup ApS forbeholder sig ejendomsretten til varer købt på kredit, indtil den fulde købesum er erlagt
Alle omkostninger i forbindelse med håndhævelse af ejendomsforbeholdet påhviler køberen.
Såfremt der ikke vælges betaling med kreditkort er betalingsbetingelserne 8 dage netto.
Der påløber renter fra forfaldsdatoen med 2 % pr. påbegyndt måned.
For hver udsendt rykkerskrivelse opkræves et rykkergebyr på kr. 100,00 inkl. moms.
Ved brug af reklamationsretten skal køber selv stå for forsendelsen af produktet, herunder forsendelsesomkostningerne.
Der tages forbehold for prisfejl mv. som følge af valutaændringer, krig, terror, naturkatastrofer, force majeure, leveringssvigt, afgiftsændringer, udsolgte varer og trykfejl. Der tages desuden forbehold for udsolgte varer og udskudt leveringstid hos Vestergaard Nustrup ApS’ grossister.

 
 
Priser
Alle priser angives i danske kroner ekskl. 25 % moms, fragt, told, skatter og andre afgifter. Såfremt priserne for den tilbudte eller aftalte leverance ændres, som følge af ændringer i indkøbspriser, råvarepriser, valutakurser, fragt, told, skatter, afgifter o.l., er Sælger berettiget til at ændre de overfor Køber tilbudte og/eller aftalte priser eller annullere en indgået aftale helt eller delvist.
Omfattes leverancen af en af Sælgers benyttet prisliste, fastsættes prisen for leverancen på grundlag af den prisliste, som er gældende på leveringstidspunktet.
 
 
Tilbagesendelse af varer, som ikke indeholder fejl
Ved kundens returnering af defekte eller forkerte varer til Vestergaard Nustrup ApS, hvor fejl eller defekt ikke konstateres, vil varen blive tilbagesendt til kunden på kundens regning. Vestergaard Nustrup ApS forbeholder sig retten til at opkræve et gebyr og forsendelsesomkostninger pr. efterkrav, såfremt der ikke foreligger en kreditaftale.

Varer der ikke indgår under reklamationsretten og som modtages uden forsvarlig emballage, vil blive omemballeret og der vil blive et opkrævet et beløb svarende til vores udgifter til nødvendig og forsvarlig emballage.
 
 
Mangler og reklamation
Ved levering skal Køber straks, og senest inden 8 fra varens modtagelse, foretage en sådan undersøgelse af det solgte, som ordentlig forretningsbrug kræver. Hvis Køber vil påberåbe sig en mangel, skal Køber straks efter mangler er eller burde være opdaget give Sælger meddelelse herom med angivelse af, hvori manglen består. Såfremt køber har eller burde have opdaget manglen, og Køber ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende.
 
Efter sælgers valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet, omleveret, eller købesummen for det solgte vil blive krediteret Køber.
 
Har Køber ikke inden 6 måneder efter leveringsdatoen påberåbt sig en mangel overfor Sælger, kan Køber ikke senere gøre den gældende.
 
Forandring af eller indgreb i det solgte uden Sælgers samtykke fratager Sælger for ethvert ansvar og enhver forpligtelse. Dette gælder også forarbejdning og inkorporering af ingredienser og komponenter.
 
Der ydes ikke nogen form for garanti på købte varer.
 
 
Tvister, lovvalg og værneting
Tvister mellem parterne, der ikke kan afgøres i mindelighed, skal afgøres ved Byretten i Sønderborg under anvendelse af dansk ret. Dansk international privatret, der henviser til fremmed ret, samt Den Internationale Købelov (CISG) finder dog ikke anvendelse.